Přejít k hlavnímu obsahu

ZČG získala do svých sbírek dvě mimořádná mistrovská díla

Dvě výjimečná díla českého umění 19. století - obrazy Zátiší s pávem Karla Purkyně (1861) a Lovecké zátiší Jaroslava Čermáka (1872) významně obohatí sbírky Západočeské galerie. Obě díla je nyní možné spatřit ve výstavní síni Masné krámy, kde jsou vystavena až do neděle 3. března.
Zátiší s pávem je unikátní práce předního představitele programového realismu v českých zemích, Karla Purkyně. Jedná se o jedno z pěti známých Purkyňových zátiší. V kontextu malířova díla patří mezi jeho nejvýznamnější obrazy. Vyniká pastózním malířským rukopisem a výrazným koloritem, který vyzdvihovala již dobová kritika. Obraz bezesporu patří mezi nejkrásnější česká zátiší 19. století. Dílo bylo mnohokrát publikováno a reprodukováno a je mimořádné nejen svou kvalitou, ale má i uměleckohistorický význam pro další poznání a hodnocení tvorby Karla Purkyně, která vzhledem k předčasnému úmrtí v pouhých čtyřiatřiceti letech nebyla příliš obsáhlá ZČG má ve své sbírce již sedm Purkyňových děl, ale jedná se především o díla malých nebo středních formátů.

Lovecké zátiší Jaroslava Čermáka je jedním z klíčových a v českém prostředí do nynější doby v podstatě neznámých děl tohoto malíře, který je právem označován za prvního českého umělce evropského významu v 19. století. Pravidelně vystavoval na Pařížském salonu, kde byla jeho díla vysoce ceněna, a  proslavil se především obrazy s jihoslovanskou tematikou. Západočeská galerie vlastní již šest Čermákových olejomaleb, dvě kresby a  jednu grafiku, převážně s černohorskými náměty. Toto mistrovské zátiší, které vyniká hladkou, staromistrovskou malbou, a je dokladem toho nejlepšího z tehdejší evropské salonní produkce, je naprosto zásadním obohacením kolekce jeho děl
v Západočeské galerii.

Obě mistrovské práce v celkové hodnotě 4 550 000 korun získala Západočeská galerie
i díky finanční podpoře Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Díla je možné spatřit ve výstavní síni Masné krámy, kde jsou vystavena až do neděle
3. března. 

Mimořádné akvizice ZČG