Přejít k hlavnímu obsahu

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Autoři: Jakub Bachtík, Richard Biegel, Irena Bukačová, Viktor Kovařík, Hedvika Kuchařová, Petr Macek, Martin Mádl, Jan Mergl, Andrea Steckerová, Terezie Šiková, Jan Štěpánek, Lubor Šturc, Štěpán Vácha, Petra Zelenková
Editoři: Andrea Steckerová, Štěpán Vácha
Nakladatel: Matěj Bárta, Studio JB, Lomnice nad Popelkou a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta
Vazba: pevná
Rok vydání: 2015
Počet stran: 361
ISBN: 978-80-88027-05-8 (ZČG)
ISBN: 978-80-86512-56-
Cena: 1200,-

Výstava připravená v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 byla prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století.

Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace. Výstava názorně představuje jednotlivé objednavatelské okruhy jakými byly kláštery, šlechta a královská města, z nichž vycházely různé typy uměleckých zakázek pro všechny výtvarné obory, s nimiž se zde divák setká. Zvláštní pozornost je věnována předním církevním patronům umění v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem, či šlechtickým rodům Lažanských, Kokořovských a Vrtbů. Návštěvníci mají jedinečnou možnost spatřit špičková díla hlavních tvůrců českého baroka – malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho –, která vznikla pro tento region. Některá z nich představují badatelský objev a veřejnost je spatří vůbec poprvé.  Zapůjčena jsou i díla uložená v zahraničních sbírkách (Německo, Rakousko).

Název publikace Vznešenost & zbožnost naznačuje, jak se v barokním umění s jeho vysokými estetickými nároky jedinečně snoubily ambice sebevědomých objednavatelů a duchovní potřeby, jež byly nedílnou součástí jejich životního stylu, ale i vnitřního životního postoje.

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách