Přejít k hlavnímu obsahu

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Výstavní síň Masné krámy
Autor
Tomáš Winter
Pavla Machalíková
a kolektiv autorů
Kurátor
Petra Kočová

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.

Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, pozornost ale věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly zde určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomňuje podoby obou pólů tématu také v moderním a současném umění (Josef Führich, Maxmilián Pirner, Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf, Jakub Nepraš, Toyen ad.).

Expozice je rozřazena do jedenácti tematických oddílů, zahrnujících obrazy, sochy, kresby, grafiku a tisky. Úvod výstavy představuje autora textu Zjevení sv. Jana, který byl nejčastěji ztotožňován se sv. Janem Evangelistou. Následují ukázky z výtvarných cyklů, které se apokalyptickým příběhem inspirovaly či ho přímo ilustrovaly (Apokalypsa Albrechta Dürera, cykly Apokalypsa od Jindřicha Štyrského, Jana Konůpka, Jana Koblasy a dalších). Nejvýznamnější česká monumentální Apokalypsa z hradu Karlštejn se návštěvníkům výstavy představí prostřednictvím speciální multiprojekce.

Další části výstavy chronologicky sledují vybraná témata, která kniha Zjevení postupně obsahuje, a způsob, jak se promítala do různých druhů umění. Symbolicky pak vrcholí obrazem Nového Jeruzaléma a představám pomyslné naděje, vykoupení a cesty do budoucna. Obsahuje středověké i novověké rukopisy a kulminuje abstraktními plátny Václava Boštíka, nabitými silnou spirituální atmosférou.

Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

Výstava prezentuje na 130 děl od 40 autorů v širokém rozptylu od středověku po současnost. Nejstarším exponátem je faksimile Svatovítské apokalypsy z konce 11. století, nejmladším pak dílo Jana Vytisky Čerti Apokalypsy z roku 2017.

Zjevení sv. Jana, zvané Apokalypsa, stojí na samém konci Nového zákona a její text sepsal nám dnes blíže neznámý Jan na ostrově Patmos v devadesátých letech 1. století za Domitianova pronásledování křesťanů. Chtěl ukázat, že veškeré dění, ať je jakkoli hrůzné, je součástí Božího plánu. Své poselství, inspirované duchem starozákonních proroctví, Jan ukryl do složitého sledu snových vizí, kterými proniká fantastická a mnohovrstevná symbolika světel, barev, zvuků, čísel a podivuhodných bytostí. Jeho text bylo možno v průběhu staletí neustále aktualizovat, hledat jednotlivé události a postavy v minulosti a současnosti, rozpoznávat současná znamení konce světa a s nadějí čekat na lepší zítřek.

Věra Nováková, Po konci (Hic iacet omnipotens homo sapiens, 1952, majetek autorky Janíček Zmilelý z Písku (Dílna), Hříšný Babylon, 1495–1500, Jenský kodex, Knihovna Národního muzea
Jiří Anderle, Apokalyptický jezdec, 1981, Moravská galerie v Brně Václav Tikal, Přistání v Apokalypsii, 1944, Galerie moderního umění v Hradci Králové Maxmilián Pirner, Apokalyptičtí jezdci, 1890–1895, GHMP
Franz Anton Maulbertsch podle Petera Paula Rubense, Pád zavržených při Posledním soudu, konec 18. století, Strahovská obrazárna Praha Toyen, Schovej se válko! (cyklus devíti kreseb 1944), 1947, COLLETT Václav Boštík, Nebeský Jeruzalém, 1989, soukromá sbírka
Vstupné
Left Right Show_teaser
Výstava již skončila Ne
Publikace k výstavě
Informace pro návštěvníky
výstavní síň Masné krámy
Pražská 18, Plzeň

telefon: +420 377 908 535
email: info@zpc-galerie.cz
Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý–neděle / 10.00–18.00