Přejít k hlavnímu obsahu

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění

Autoři: Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Taťána Petrasová, Milada Studničková, Rostislav Švácha, Tomáš Winter
Editoři: Tomáš Winter ve spolupráci s Lenkou Bydžovskou, Pavlou Machalíkovou a Taťánou Petrasovou
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Grafická úprava: Tereza Hejmová
Vazba: měkká
Rok vydání: 2015
Počet stran: 183
ISBN: 978-80-88027-07-2
Cena: 290,-

Charakteristickým rysem modernismu je jeho úzký vztah k tradici. V Čechách se tato skutečnost výrazně projevila před první světovou válkou u umělců spjatých s kubismem. Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, z níž kubističtí architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění. Jednotlivé příklady podporovaly řešení konkrétních problémů, spjatých zejména s otázkou formy, a zároveň posilovaly legitimitu moderního výrazu, protože ho pevně svazovaly právě s historickou tradicí. Na výstavě jsou zastoupena díla Emila Filly, Vincence Beneše, Josefa Čapka, Antonína Procházky, sochaře Otty Gutfreunda, architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára, Josefa Chochola, Vlastislava Hofmana a dalších; ze zahraničních autorů pak Paula Cézanna, André Deraina nebo Pabla Picassa.

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění