Přejít k hlavnímu obsahu

Radost z přímluvců. K principům tvorby Miloše Ševčíka

17:00
Přednáškový sál ZČG

Přednáška se za pomoci vybraných filozofických konceptů pokusí vystihnout základní principy výtvarné tvorby Miloše Ševčíka. Nejprve využije termín „přímluvce“, jímž francouzský filozof Gilles Deleuze rozumí hybný moment přicházející z přírody, vědy či filozofie, který umění využívá a přetváří. Přednáška poukáže na to, že určité organické výtvory plní ve vztahu k Ševčíkově tvorbě přesně tuto úlohu. V návaznosti na tuto Deleuzovu myšlenku přednáška vyzdvihne Ševčíkovu inspiraci v organických procesech vzniku, vzedmutí a úpadku a poukáže na to, že tato radost z tvorby nového v přírodě i umění se dá přiblížit za pomoci myšlenek jiného francouzského myslitele, kterým je Henri Bergson.

Přednáší syn autora, estetik a filozof Miloš Ševčík

Miloš Ševčík, Zaznění, 2007, soukromá sbírka