Přejít k hlavnímu obsahu

Miloš Ševčík: Essentia minimalis

Autoři textů: Adam Hnojil, Jolana Pastor
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Jana Vahalíková
Jazyková redakce: Tomáš Hausner
Vazba: měkká
Rok vydání: 2024
Počet stran: 76
ISBN: 978-80-88027-57-7
Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o.
Cena: 290,-

Vydáno k výstavě: Miloš Ševčík: Essentia minimalis

Miloš Ševčík (1939–2007) patří mezi umělce, jejichž tvorba byla výrazně determinována omezeními komunistického Československa. Narodil v roce 1939 do středostavovské rodiny Marie a Graciána Ševčíkových a bylo to právě klatovské rodinné zázemí, které jej zjevně nasměrovalo k umění. Jako „buržoazní kádr“ nemohl Miloš Ševčík nastoupit na vysokou školu ihned po maturitě, ale musel nejdříve ještě absolvovat střední grafickou školu v Praze. V jeho případě se jednalo nepochybně o velice prospěšný krok v kariéře, protože mu toto studium umožnilo precizně ovládnout řemeslo, které se mu hodilo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kam od roku 1958 docházel do ateliéru Antonína Strnadela. Po absolutoriu v roce 1964 se Ševčíkova kariéra úspěšně rozvíjela a byl oceňován jako jeden z nejoriginálnějších grafiků mladé generace. O tom svědčí i účast na několika reprezentativních výstavách na sklonku šedesátých let 20. století, kdy vrcholí první fáze jeho tvůrčího období. S nástupem normalizace se stáhl do ústraní, věnoval se rodině, pracoval jako propagační grafik a volnou tvorbou se neprezentoval. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 přišlo závěrečné umělecké vzepětí, v němž autor revokuje a syntetizuje svoji předchozí tvorbu. Jeho aktivita je náhle přerušena tragickým úmrtím po úrazu v roce 2007. V autorově tvorbě lze vysledovat několik vývojových fází, které nesou významné rysy a umožňují blíže osvětlit umělcův vývoj a jeho uvažování. Počátkem šedesátých let se vypořádával s realistickými formami, aby následně přešel k formám biomorfní semiabstrakce, které jsou pro něj charakteristické.

Vydala Západočeská galerie v Plzni, p. o. u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané ve výstavní síni „13“ v termínu 26/06/2024 — 29/09/2024.

Miloš Ševčík: Essentia minimalis