Skip to main content

Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky

Autor: Petr Domanický
Lektoroval: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p.o. – Badatelské centrum pro výzkum architektury 19. a 21. století
Redakce a překlad resumé: Tomáš Hausner
Grafická úprava: Kolář & Kutálek – grafické studio
Vazba: měkká
Rok vydání: 2023
Počet stran: 197
ISBN: 978-80-88027-52-2
Cena: 390,-

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Unikátní pojetí rozsáhlého bytu, který nemá klasická podlaží, ale jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly do jednoho celku (tzv. Raumplan), představuje určité završení činnosti Adolfa Loose (1870—1933) v Plzni. Poté, co dům získala v roce 2012 do své správy Západočeská galerie v Plzni (ZČG), proběhla po částech celková velmi náročná obnova památky. Během nejdůležitější etapy, provedené v letech 2019—2021 z prostředků Plzeňského kraje a Evropské unie (z programu IROP), došlo k restaurování většiny dochovaného vybavení historického bytu, ale také k obnově mnoha detailů, které se nezachovaly.

Publikace se pokouší utřídit dosavadní poznatky, doplnit je o mnohé nové a zařadit unikátní Semlerovu rezidenci do kontextu činnosti Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Snaží se také přiblížit historii Semlerovy rodiny a rovněž osudyjejich domu a bytu v novější době, včetně zmíněné obnovy.

Semlerova rezidence v Plzni
Semlerova rezidence v Plzni