Skip to main content

Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

Výstavní síň „13“
Autor
Eva Bendová
Marie Fiřtová
Vít Vlnas
Kurátor
Marcela Štýbrová

Existenční zajištění nacházeli někteří umělci v živnosti, která mohla být spjata i s „neuměleckým“ podnikáním. Pracovali se vzorníky, nebránili se kopiím, multiplikaci motivů a děl, či užití nových reprodukčních technologií. Úspěšnost prodeje navíc podporovali i produkcí malých, finančně dostupnějších formátů. Kromě oblíbených krajin nebo žánrových scén naplňovali měšťanskou poptávku ryze komerčním výtvarným produktem drobné podobizny. Obživu mohla skýtat také drobná grafika: vizitky, jídelní lístky či diplomy. S rozvojem grafických technologií, především litografie, vstupoval často i renomovaný umělec do veřejného prostoru jako tvůrce plakátů a jiných reklamních poutačů.

Výstava se soustřeďuje na tři kapitoly charakteristické pro tehdejší umělecký provoz: na to, jak reklama mohla ovlivňovat umění; jak se umělecké dílo profilovalo jako reklama prostřednictvím multiplikací a reprodukcí; a konečně na to, jakými cestami (mimo veřejné zakázky, výstavy nebo sběratelství) umělec do tržního prostředí vstupoval.

Vystavena jsou díla klíčových osobností raně moderního umění, jakými byli Norbert Grund, Josef Navrátil, Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek, Luděk Marold či František Kupka.

Výstava vznikla k programu 44. ročníku plzeňského mezioborového sympozia na aktuální téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století, konaného v rámci festivalu Smetanovské dny 2024, a byla připravena ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

František Kupka, Peníze, obálka časopisu L´Assiette au Beurre, 1902, litografie, papír, 318 × 247 mm, Národní galerie v Praze Mikoláš Aleš, Volavka, dekorativní terč pro vinárnu Obecního domu v Praze, 1910, Galerie hlavního města Prahy
Charlotta Piepenhagenová, Na lávce, ZČG Josef Navrátil, Pohled do dálky, 40. léta 19. stol, Galerie hlavního města Prahy
František Kupka, Mezinárodní banda kapitalistů - z cyklu Peníze, 1901, Národní galerie Praha Vojtěch Hynais, Taussig´s Violette Unice Veilchen Extrakt, 1900, Uměleckoprůmyslové museum v Praze