Skip to main content

Kafka has left the building / Úřední název: Kafka 24/7

19:00
Moving Station

V bludišti klišé a jubilejních oslav si klademe otázku co dnes z Kafky ještě zbylo. Zkoumáme prolnutí mezi spisovatelovým životem, dílem a komercializací obojího. To téma vede diváky k reflektování jejich vlastního pohledu na Kafku. Tak pojďme slavit! 
Kafka žil a psal v dvojjazyčné Praze. Inscenace je proto dvojjazyčná.

Hrají: Roman Horák, Markéta Richterová, Philipp Schenker, Halka Jeřábek Třešňáková 
Režie: Emil Rothermel

Richard Teschner, Plakát přednášek Paula Leppina, 1900, Uměleckoprůmyslové museum v Praze