Skip to main content

70 let Západočeské galerie v Plzni

Smetanovy sady před SVK PK
Kurátor
Petr Jindra
Ondřej Kozibratka

Jedna z nejvýznamnějších galerijních institucí v České republice, Západočeská galerie v Plzni, slaví 70 let své existence. U této příležitosti vznikla panelová výstava, která připomíná bohatou historii této kulturní instituce, včetně jejích klíčových okamžiků a zásadních úspěchů. Návštěvníci si tak mohou připomenout nejúspěšnější výstavy, nahlédnout do činnosti galerie, prohlédnout si nejzajímavější akvizice i vydané publikace. Výstava nezapomíná ani na představení zásadních děl ze sbírek ZČG.

O Západočeské galerii v Plzni

ZČG patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a čítají více než 13 000 významných děl. V kontextu českého umění hraje důležitou úlohu soubor umění regionálního, v němž řada děl přesahuje svou kvalitou rámec regionu a dotváří panorama českých dějin umění. Těžištěm sbírky je umění 19. století až 1. třetiny 20. století a k exkluzivním souborům patří sbírka kubismu, která je považována za druhou nejvýznamnější v České republice. Výstavní síně ZČG jsou umístěny v historickém centru města, v Pražské ulici – středně velká výstavní síň Masné krámy a komornější výstavní síň „13“. Od roku 2012 spravuje ZČG rovněž jednu z předních památek moderní architektury ve střední Evropě, Semlerovu rezidenci na Klatovské třídě 110 – dílo architekta Heinricha Kulky na základě konceptu Adolfa Loose.

Jan Preisler, Jaro (detail), 1900, ZČG Masné krámy - historické foto, archiv NPÚ
Pohled do sálu plzeňské radnice s expozicí obrazárny Spolku přátel výtvarného umění v Plzni, kolem 1915, foto Západočeské muzeum v Plzni Komentovaná prohlídka výstavy Zlaté časy
Expozice Kubišta-Filla v Masných krámech Loga ZČG