Skip to main content

Jiří Kubový / Josef Hrubý: báseň a krajina

Přednáškový sál ZČG
Autor
Petr Jindra
Kurátor
Petr Jindra

Výstava Jiří Kubový / Josef Hrubý: báseň a krajina představí ojedinělou uměleckou spolupráci výtvarníka Jiřího Kubového (*1950) a významného plzeňského básníka Josefa Hrubého (1932–2017), jejímž výsledkem byla realizace deseti obrazů-asambláží s vloženými rukopisnými básněmi.

Vztah poezie a obrazu má důležité místo v genealogii díla obou autorů. Josef Hrubý se v Plzni intenzivně stýkal s několika malíři své generace; byli to zejm. Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler a výtvarník a teoretik Bronislav Losenický. Na konci šedesátých let se, inspirován Kolářem, s nimž byl jistou dobu v kontaktu, začal sám příležitostně zabývat výtvarnou koláží. Jiří Kubový v první polovině sedmdesátých let kontaktoval básníky Ladislava Nováka, Jiřího Koláře a Emila Juliše s návrhem společné práce. Novák, Kolář i Juliš se ve své tvorbě vedle literatury zabývali i problematikou výtvarného umění a současně promýšleli experimentální možnosti umělecké formy a výpovědi. Kolář se v sedmdesátých letech stal Kubového mentorem a podporovatelem. Vztah vizuálního a verbálního kódu v Kolářově tvorbě byl Kubovému blízký a odtud se odvíjely i úvahy o možné spolupráci s básníky. Kolář později Kubového všestranně podporoval z emigrace, na společné práci se však před jeho odchodem domluvit nestačili. Koláži se věnovali rovněž básníci Emil Juliš a Ladislav Novák, kteří s Jiřím Kubovým na jeho návrh vytvořili „společnou věc“ spojující dvě autorské výpovědi – malbu a koláž. V roce 1976 poprvé vložil Kubový do své práce autograf básně Emila Juliše (Klenotnice – Demolovaný den).

 O několik desetiletí později oslovil Jiří Kubový k obdobné spolupráci plzeňského básníka Josefa Hrubého. Také ten se vedle básnické tvorby věnoval od 60. let koláži, která je mj. zastoupena ve sbírkách Muzea umění Olomouc a Západočeské galerie v Plzni. Pro společnou práci dal však přednost psaným básním. V letech 2014 a 2015 tak vytvořil Jiří Kubový s básníkem Josefem Hrubým soubor deseti obrazových asambláží nazvaných prostě Báseň a krajina. Jsou založeny na integraci básně ve formě autografu do objektového obrazu, který je zformován z drátu potaženého textilií, latí a plošných tvarů ze sololitu. Kompozice evokuje stránky rozevřené knihy. Šťastným způsobem se harmonicky spojily dva jazyky, dva výrazové mody lidské transcendence, dva imaginativní výkony a dvojí básnická reflexe světa, aby vytvořily cosi přirozeně jednotného: slovo vtělené do obrazu. 

Výstava je současně poctou jedené z velkých kulturních a uměleckých osobností v Plzni, básníkovi Josefovi Hrubému, od jehož úmrtí letos uplyne sedm let.

K cyklu Báseň a krajina vyšla v r. 2016 publikace Báseň a krajina. Josef Hrubý – básně, Jiří Kubový – obrazy (text Petr Jindra), kterou si lze zakoupit. K zakoupení bude i monografie Petr Jindra: Jiří Kubový. Absolutní krajina, Praha 2020 (Revolver Revue).

Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Do světnice), 2014, archiv autora Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Ticho), 2014, archiv autora. Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Tma už zase), 2014, archiv autora
Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (To je zajímavé), 2015, archiv autora iří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Viděl jsem absolutno), 2015, archiv autora
Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (V jakési neprůhledné ulici), 2014, archiv autora Jiří Kubový , Josef Hrubý, Báseň a krajina (Kosti náramky slovníky), 2014, archiv autora