Skip to main content

Mnichov a země Koruny české (1870–1918) – umělecká výměna

Autoři: Eva Bendová, Aleš Filip, Ivo Habán, Robert Janás, Julie Kennedy, Gerhard Leistner, Šárka Leubnerová, Eliza Ptaszyńska, Ute Strimmer, Harald Tesan, Roman Zieglgänsberger
Editoři: Aleš Filip, Roman Musil
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta
Vazba: měkká
Rok vydání: 2015
Počet stran: 136
ISBN: 978-80-88027-08-9
Cena: 150,-

Sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve dnech 23.-24. března 2015.

Konference byla uspořádána při příležitosti konání výstavy Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918.

Mnichov a země Koruny české (1870–1918) – umělecká výměna