Skip to main content

Kronikář nových časů: malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934)

Autorka: Ivana Jonáková
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal
Grafická úprava: Bohdan Lukáš
Vazba: pevná
Rok vydání: 2016
Počet stran: 164
ISBN: 978-80-8802-17-1 (ZČG
ISBN: 978-80-7485-107-0 (Barrister & Principal)
Cena: 450,-

Hugo Boettinger, syn plzeňského fotografa Josefa Böttingera, byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius. Boettingerovy především portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života byly mnohokrát vystavovány a publikovány. Dr. Desiderius přispíval ve 20. letech do řady dobových periodik, znali ho zejména čtenáři Lidových novin, Prager Presse a Světozoru.

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě upozorňuje na zajímavé rysy Boettingerovy osobnosti a jeho rozsáhlého a rozmanitého díla a představuje exponáty z českých veřejných i soukromých sbírek a především z Boettingerovy dosud nezpracované kresebné pozůstalosti, kterou vlastní Západočeská galerie v Plzni.

Kronikář nových časů: malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934)