Skip to main content

Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa

Autoři: Xavier Galmiche, Markéta Theinhardtová, Marie-Jeanne Dumontová, Petra Kočová
Editor: Xavier Galmiche
Nakladatel: Books & Pipes, z.ú. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni
Grafická úprava: Jiří Mičkal
Vazba: pevná
Rok vydání: 2020
Počet stran: 240
ISBN: 978-80-88027-42-3
Cena: 490,-

Švýcarský kritik William Ritter (1867–1955) byl prvním francouzsky píšícím autorem, který se systematicky zajímal o kulturní život střední Evropy. Tento nadšenec pro neoidealistické teorie zkoumal svět, v němž díky umění mizejí „hranice mezi životem a snem“, a velmi brzy rozpoznal, že skutečná území, v nichž mohl obdivovat krajiny ideálního světa, se nacházejí v Rumunsku, Maďarsku, Černé Hoře, Albánii, v Čechách, na Moravě a ve „slovenském kraji“. Ve svých kritických statích k výtvarným, hudebním a obecněji ke kulturněhistorickým událostem střední Evropy se stal originálním a symbolickým zprostředkovatelem atmosféry konce 19. století.

William Ritter se od roku 1893 usadil ve Vídni a poté od roku 1901 v Mnichově, s dvouletou přestávkou (1903–1904), kdy pobýval v Praze. V této době objevil mnoho proslulých i dnes již pozapomenutých umělců (také se stal „učitelem“ Charlese-Édouarda Jeannereta, pozdějšího modernistického architekta Le Corbusiera, který díky němu cestoval „do Orientu“ – přes střední Evropu i Balkán).

Tato monografie se soustředí na období mezi Ritterovou první cestou do Prahy v roce 1888 až do jeho kvapného odjezdu z Mnichova na počátku první světové války v roce 1914 – s přesahem do let po první světové válce, kdy navázal zvláštní vztah s Leošem Janáčkem.

Kniha obsahuje tyto studie:

Xavier Galmiche – William Ritter a střední Evropa: „Sen jako život a život jako sen“
Markéta Theinhardtová – William Ritter, ne/moderní kritik výtvarného umění střední Evropy
Marie-Jeanne Dumontová – William Ritter a Le Corbusier: „Cesty do Orientu“
Petra Kočová – Podkarpatský Michelangelino. Leoš Janáček a William Ritter

Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa
Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa