Skip to main content

Dílo a proměna umělecké scény

Autorky: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Jazyková redakce: Lenka Jindrová
Překlad resumé: Tomáš Hausner
Odborná recenze: Iva Knobloch, Karel Thein
Tisk: Indigoprint, s. r. o.
Vazba: měkká
Rok vydání: 2022
Počet stran: 79
ISBN: 978-80-88027-46-1
Cena: 320,-

Výstava a publikace byly připraveny ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky k 42. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny.

Dílo a proměna umělecké scény publikace
Dílo a proměna umělecké scény publikace