Publikace

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Autor: 
Jakub Bachtík
Richard Biegel
Irena Bukačová
Viktor Kovařík
Hedvika Kuchařová
Petr Macek
Martin Mádl
Jan Mergl
Andrea Steckerová
Terezie Šiková
Jan Štěpánek
Lubor Šturc
Štěpán Vácha
Petra Zelenková
Editor: 
Andrea Steckerová
Štěpán Vácha
Nakladatel: 
Matěj Bárta
Studio JB
Lomnice nad Popelkou a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Jaroslav Bárta
Matěj Bárta
Bárta & Bárta
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2015
ISBN: 
978-80-86512-56-6; 978-80-88027-05-8 Západočeská galerie v Plzni
Počet stran: 
361
Cena: 
1 200

Výstava připravená v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 byla prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století.

Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace. Výstava názorně představuje jednotlivé objednavatelské okruhy jakými byly kláštery, šlechta a královská města, z nichž vycházely různé typy uměleckých zakázek pro všechny výtvarné obory, s nimiž se zde divák setká. Zvláštní pozornost je věnována předním církevním patronům umění v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem, či šlechtickým rodům Lažanských, Kokořovských a Vrtbů. Návštěvníci mají jedinečnou možnost spatřit špičková díla hlavních tvůrců českého baroka – malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho –, která vznikla pro tento region. Některá z nich představují badatelský objev a veřejnost je spatří vůbec poprvé.  Zapůjčena jsou i díla uložená v zahraničních sbírkách (Německo, Rakousko).
Název publikace Vznešenost & zbožnost naznačuje, jak se v barokním umění s jeho vysokými estetickými nároky jedinečně snoubily ambice sebevědomých objednavatelů a duchovní potřeby, jež byly nedílnou součástí jejich životního stylu, ale i vnitřního životního postoje.