Publikace

Věci umění, věci doby. Skupina 42

Autor: 
Marie Klimešová
Nakladatel: 
Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Filip Skalák
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
Počet ilustrací a příloh: 299
Rok vydání: 
2011
ISBN: 
978-80-87164-70-9 (AV), 978-80-86415-78-9 (ZČG)
Počet stran: 
184
Cena: 
400

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě prezentující rozsáhlou soukromou sbírku Skupiny 42 nabídla historičce umění Marii Klimešové novou příležitost zabývat se proslulým fenoménem českého moderního umění.

Je logicky členěna do tří částí – předskupinové, válečné a poválečné, uzavírající se rokem 1948. V rámci chronologického řešení je skupinová poetika stylově a tematicky charakterizována a konfrontována s dobovým výtvarným kontextem. Experimentální charakter raných prací ze třicátých let ukazuje silné individuality začínajících umělců, kteří v prostoru mezi surrealismem a kubismem hledali vlastní výraz. Válečný příklon k civilismu a poválečné směřování k experimentu, resp. figurativnímu znaku je představen kompletním souborem pozoruhodných obrazů, kreseb, fotografií, grafik a drobných plastik všech členů Skupiny (Gross, Hák, Hudeček, Matal, Kotík, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr). Dosvědčují různorodost autorských východisek, která později výrazně ovlivnila poválečnou výtvarnou generaci. Kniha obsahuje výběrový soupis výstav a biografie jednotlivých členů skupiny 42.

Listování knihou - video