Publikace

Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

Autor: 
Eva Bendová
Marie Fiřtová
Vít Vlnas
Editor: 
Eva Bendová
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
p. o.
Grafická úprava: 
Martin Pivrnec
Vazba: 
měkká
Rok vydání: 
2024
ISBN: 
978-80-88027-55-3
Počet stran: 
85
Cena: 
380

Odpovědný redaktor: Tomáš Hausner
Překlad resumé: Tomáš Hausner

Vydáno k výstavě: Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

Výstava a katalog byly připraveny ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze k programu 44. ročníku plzeňského mezioborového sympozia na aktuální téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století, konaného v rámci festivalu Smetanovské dny 2024.

 

Způsoby a možnosti, jaké umělec může zvolit, aby získal prostředky pro svou nezávislou tvorbu, se v 19. století výrazně rozvíjely. Měnil se vztah zadavatelů a tvůrce, vztah výtvarného díla a publika i samotné tržní mechanismy. Rozhodující roli od původních patronů umění a mecenášů přebrali sběratelé, veřejní i soukromí objednavatelé formou uměleckých soutěží, obchodníci s uměním, nakladatelé, umělecké výstavy a spolky.
 

Publikaci je možné zakoupit na našem e-shopu.