Rhythms + Motion + Light. Impulses of Futurism in Czech Art

19/10/2012 to 13/01/2013
exhibition hall Masné krámy
Autor: 
Alena Pomajzlová
Kurátor: 
Petra Kočová

The exhibition focuses on how Czech art of the first third of the 20th century depicted and evoked the dynamism of the modern era. Futurism, with its emphasis on motion and speed, was a fundamental impulse, but one that far from exhausts the theme under examination. More stimuli can be sought outside the circle of futurists; independent conclusions drawn from the principles of dynamics led some artists to remarkable solutions. The exhibition aims to show the connections that exist between seemingly unconnected manifestations.

Exhibition concept: Alena Pomajzlová
Exhibition curator: Petra Kočová
Cooperation: the Moravian Gallery in Brno, the National Gallery in Prague
Architectural design: Lukáš Velíšek
Graphic design: Robert V. Novák
Editing: Lucie Peisertová
Translation: Gita Zbavitelová
Installation: Jan Jirka, Petr Kutek, Jakub Čermák
Accompanying program: Marcela Štýbrová, Jiří Hlobil, Ondřej Horák

Artworks on display were loaned by:
Galerie Kodl / Kodl Gallery
Galerie moderního umění v Hradci Králové / The Gallery of Modern Art in Hradec Králové
Galerie Zlatá husa, Praha / The Golden Goose Gallery, Prague
GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora / The Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora
Galerie hlavního města Prahy / The City Gallery Prague
Galerie výtvarného umění v Ostravě / The Gallery of Fine Arts in Ostrava
MCAE Systems, s.r.o.
Moravská galerie v Brně / The Moravian Gallery in Brno
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / The Jan and Meda Mládek Foundation
Muzeum města Brna / The Brno Museum
Národní filmový archiv / The National Film Archive
Národní galerie v Praze / The National Gallery in Prague
Národní technické muzeum, Praha / The National Technical Museum, Prague
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / The Regional Gallery of Vysočina in Jihlava
Památník národního písemnictví /The Museum of Czech Literature
Knihovna Regionálního muzea v Teplicích / The Library of the Regional Museum in Teplice
Severočeské muzeum v Liberci / The North Bohemian Museum in Liberec
Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze / The Library of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
and private owners

The exhibition is being held under the auspices of
Alena Hanáková, Minister of Culture of the Czech Republic
Milan Chovanec, Governor of the Plzeň Region
Martin Baxa, Mayor of Plzeň

The project was realised with the financial support of the Ministry of Culture and the 700 Years of Plzeň Foundation.