Publikace

Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850-1950

Autor: 
Nikolaj Savický
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Petr Liška
Vazba: 
měkká
Rok vydání: 
2023
ISBN: 
978-80-88027-56-0
Počet stran: 
99
Cena: 
290

Odborná recenze: PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D., PhDr. Vojtěch Hájek
Redakce a jazyková úprava: Tomáš Hausner
Tisk: TYPOS, Tiskařské závody s. r. o., Plzeň

Vydala Západočeská galerie v Plzni, p. o., u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Západočeské galerie v Plzni ve výstavní síni „13“.

 

Obraz legendárního pražského parníku Primátor Dittrich od Josefa Šímy dosud figuroval pod názvem Parník na Seině. Jiný Šímův pražský parník zase najdeme pod titulem Z Marseille. Vltavská paroplavba totiž zmizela z obecného povědomí tak dokonale, že slavná plátna, která ji zachycovala, často nebyla správně identifikována a dostala zavádějící názvy. Výstava a publikace Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850–1950 uvádějí špičková díla Antonína Chittussiho, Jakuba Schikanedera, Josefa Šímy, Karla Holana, Václava Bartovského, Otakar a Mrkvičky, Bohumíra Matala či Kateřiny Černé poprvé do relevantního a mimořádně zajímavého historického kontextu.

 

Publikaci je možné zakoupit na našem e-shopu.