LISTOVÁNÍ. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů Muzea umění Olomouc. Sbírka Kniha 20. století představuje výběr z kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale také například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Druhou sbírku tvoří výrazně mezinárodní kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo představující různé možnosti přístupu k tomuto v jádru intermediálnímu druhu výtvarného umění. Samostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z berlínského vydavatelství Rainer Verlag.