Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem

03/10/2023 to 20/10/2023
Mázhaus plzeňské radnice
Autor: 
Petr Domanický
Kurátor: 

Výstava Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem navazuje v upravené podobě na původní výstavu Loos a Plzeň, která vznikla v roce 2020 ve spolupráci Českých center, města Plzně, Plzeň-TURISMUS a Západočeské galerie v Plzni.

Právě v roce 2020, v době 150. výročí Loosova narození, oslovila Česká centra Západočeskou galerii v Plzni s nabídkou spolupráce na výstavě o Loosovi. Cílem Českých center bylo prezentovat zahraničnímu publiku další významné téma, tentokrát záměrně mimopražské. Podnětem k jeho výběru se stal projekt (výstava a kniha) Loos – Plzeň – souvislosti, který Západočeská galerie v Plzni připravila v roce 2011. Nejdůležitějšími body osnovy příběhu Loosových realizací se tehdy staly rodiny jednotlivých zadavatelů architektovy práce

Od svého vzniku tato putovní výstava doslova obletěla svět. Poprvé byla představena v prosinci roku 2020 v galerii Bauhaus Center v Tel Avivu; od dalšího roku pak putovala přes New York, Vídeň, Paříž, Tokio, Mnichov a Centrum Bavaria Bohemia v bavorském Schönsee až do své dosud poslední destinace, jíž se v roce 2023 stal Brusel.

Výstava Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem přejímá podstatnou část expozice, která již téměř tři roky putuje po mnoha zemích světa. Původní verze textů v angličtině je doplněna českými překlady a zároveň jsou ve výstavě umístěny trojrozměrné exponáty. Návštěvníci tak mohou obdivovat Loosovu ikonickou thébskou trojnožku, stejně jako drobné historické prvky pocházející ze Semlerovy rezidence. Na výstavě lze také zhlédnout výběr z publikačních a dalších aktivit ZČG ve vztahu k tématu života a díla Adolfa Loose. Původní fotografie různých interiérů, které doplňovaly putovní výstavu, nahradily aktuální snímky fotografa Petra Poláka z obnovené Semlerovy rezidence, kterou Západočeská galerie v Plzni spravuje od roku 2012 a v září 2022 ji otevřela veřejnosti.

Současná upravená repríza expozice, připravené původně u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose tak představuje určité uzavření kruhu: v Plzni před třemi lety vznikla a po úspěšné reprezentaci ve světových metropolích se nyní vrací zpět v roce,
v němž uplynulo 90 let od úmrtí věhlasného architekta.

Výstavu připravila Západočeská galerie v Plzni, p. o., 2023, ve spolupráci se statutárním městem Plzeň.

 

Místo konání:

Mázhaus plzeňské radnice
nám. Republiky 1, Plzeň

Otevřeno denně od 8 do 18 hodin.

 

Koncept a texty:
Petr Domanický, Západočeská galerie v Plzni
Projektový manažer:
Gabriela Darebná, Západočeská galerie v Plzni
Redakce:
Tomáš Hausner, Západočeská galerie v Plzni
Grafika:
Bušek+Dienstbier
Výroba výstavních prvků a instalace:
West Media Communication, s. r. o.