ZČG a Sutnarka podepsaly smlouvu o spolupráci

Západočeská galerie v Plzni a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni uzavřely smlouvu o spolupráci, kterou v úterý 14. prosince podepsali Roman Musil, ředitel galerie, a Josef Mištera, děkan umělecké fakulty.

Při setkání byl přítomen také Vojtěch Aubrecht, dosavadní proděkan fakulty, který fakultu nově povede od ledna 2022 a bude naplňovat záměry spolupráce. Obě instituce mají v Plzeňském kraji hlavní vliv na kulturní dění a vzdělanost v oblasti výtvarného umění, proto je logickým krokem prohloubení spolupráce a uzavření partnerství.

Společně budeme iniciovat řadu projektů, které jsou zmíněny ve smlouvě. Tímto krokem se otevírá prostor novým inspiracím a tvůrčím myšlenkám, jejichž realizace se uskuteční v nové budově galerie. Právě nová budova Západočeské galerie poskytne plnohodnotné zázemí pro umístění výjimečné kolekce Sutnarových Venuší, kterou nám Západočeská univerzita do těchto prostor přislíbila dlouhodobě zapůjčit. Výtvarný ateliér se stane centrem pro pořádání výtvarných workshopů, pořádaných studenty a pedagogy z jednotlivých ateliérů Sutnarky. Nové možnosti se otevírají také v přípravě edukačních programů, kde bude možné pracovat i se stálou expozicí.