AVIATIKA v české vizuální kultuře 1783-1957

pohled do výstavy
Z.Burtian: Balon nad ledovými pláněmi, PNP
Výstava byla zahájena 15. července ve výstavní síni Masné krámy.

Termín výstavy: 16. 7. 2021 - 16. 1. 2022