JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století

Karel Hlaváček, Můj Kristus, (Autoportrét), 1897, OUS PNP
Výstava byla zahájena 17. 6. 2021 ve výstavní síni „13“, ZČG.

Termín konání výstavy: 18. 6. - 26. 9. 2021