Jablka

Autor: 
Jiří John
Rok/interval vytvoření: 
1951
Rok získání: 
2019

olej, plátno, 14 x 20 cm

Jiří John, člen Umělecké besedy, skupiny UB 12 a manžel Adrieny Šimotové patří k nejvýznamnějším a nejosobitějším tvůrcům českého umění 40. – 70. let. Jeho dílo charakterizuje hluboká vnímavost ke světu, zejména světu přírodnímu, provázená schopností sumarizovat motiv v soustředěné formě. Vybraná komorní díla z přelomu 40. a 50. let patří v tomto ohledu k nejsilnějším příkladům výpovědi autora. Obrazy doplní o silné a současně rané práce fond Jiřího Johna v podsbírce malby, obraz Havran má navíc v podsbírce kresby předlohu z roku 1948 (Havran, inv. č. K 1334). Akvizice kvalitativně výrazně prohloubila fond umění 40. a 50. let ve sbírkách galerie. Akvizice byla učiněna i s ohledem na předpokládanou stálou expozici.