Prvky tradiční kultury na Chodsku

Místo: 
výstavní síň Masné krámy
Datum: 
07/05/2019 - 17:00

Přednáší ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl:

Chodsko se jako jeden z nemnoha regionů může pyšnit systematickou dokumentací tradiční kultury již od poloviny 19. století, kdy bylo Chodsko takzvaně objeveno národu. Od té doby lze velmi přesně vysledovat, jak vypadaly původní lidové dekory např. na keramice, na lidovém oděvu, na nábytku. Objevení Chodska pro nově se formující turistický ruch, jenž se vyvíjel paralelně s identifikací českého národa, se významným způsobem podílel na formování až možná deformování původní kultury. Výtvarné umění, jež vycházelo z původní tradice, tak postupně získalo formy požadované návštěvníky regionu a tím i jistou uniformitu. Smyslem přednášky / besedy je představit posluchačům tento vývoj, jak probíhal až do dnešní doby.

Doprovodný pořad k výstavě Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960.