Publikace

Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938

Autor: 
Petr Domanický
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni a Starý most
Grafická úprava: 
Luboš Drtina
Vazba: 
měkká
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2018
ISBN: 
978-80-88027-23-2
Počet stran: 
256
Cena: 
380

Plzeň většinou nebývá vnímána jako město pozoruhodné z hlediska svého architektonického vývoje v nové době. Tato skutečnost má však příčiny spíše než v nízké kvalitě stavební historie města v její neznalosti. Západočeská galerie v Plzni se v posledních letech po zpracování dílčích témat (Adolf Loos, Hanuš Zápal atd.) touto publikací (vydanou ke stejnojmenné výstavě) pokouší o první komplexní pohled na urbanistický a architektonický obraz metropole západních Čech v éře První republiky.