Západočeská galerie získala Uměleckou cenu města Plzně za rok 2016 za výstavu ZMIZELÁ PLZEŇ

foto Miroslav Chaloupka, Magistrát města Plzně
foto Ivana Jonáková, Západočeská galerie v Plzni
foto Miroslav Chaloupka, Magistrát města Plzně

Západočeská galerie byla opět oceněna v rámci Umělecké ceny města Plzně. Cenu za významnou kulturní událost roku 2016 obdržela za výstavu Zmizelá Plzeň, která se konala od 4. listopadu 2016 do 9. února 2017 ve výstavní síni „13“. Na historických obrazech sbírek Západočeské galerie, na fotografiích, modelech a řadě dokumentů výstava připomínala stavby i celé části města, které zanikly nebo doznaly podstatných změn. Cenu převzali z rukou primátora Martina Zrzaveckého a jeho prvního náměstka Martina Baxy ředitel galerie Roman Musil a autor výstavy Petr Domanický, kurátor sbírky architektury ZČG. Slavnostní ceremoniál se konal 20. září 2017 v Měšťanské besedě v Plzni.