NA OKRAJI DAVU. Umění a sociální otázka v 19. století (sympoziální výstava 2014)

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 34. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letos na téma Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století.