Martin Salcman 1896—1979

SKU: PU-2
200,00Kč

Editor/editoři: Tomáš Brabec
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: Luboš Drtina
Vazba: Měkká vazba
Popis: 67 barevných a 7 černobílých vyobrazení. Součástí publikace je kompletní soupis všech dosud známých autorových děl, výstav a biografických dat Martina Salcmana.
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-86415-68-0
Počet stran: 104
 

K výstavě: Martin Salcman

Dílo Martina Salcmana začalo záhy po umělcově úmrtí v roce 1979 upadat v zapomnění. Záměrem publikace, vydané k autorově výstavě v Západočeské galerii v Plzni, bylo přiblížit odkaz tohoto malíře a pedagoga v celistvosti. Katalog sestává ze tří hlavních statí, v nichž se autoři Tomáš Brabec (Život a dílo Martina Salcmana), Jaroslav Vančát (Myšlení barvou. Salcmanův pedagogický odkaz české malbě) a Zbyněk Sedláček (Nenápadná kontinuita – dílo Martina Salcmana v souvislostech) snaží sumarizovat dostupné informace o Martinu Salcmanovi a začlenit je do širšího kontextu českého meziválečného i poválečného uměleckého vývoje. Ve svých textech vycházejí jak z písemných pramenů, zejména z dobových tiskovin a publikací, tak z dokumentů nejrůznějších institucí a organizací, s nimiž přišel umělec v době svého života do styku. Autoři dále pracovali se vzpomínkami pamětníků, s katalogy Salcmanových souborných výstav, dochovanou korespondencí a především s autorovým dílem samým, zastoupeným v řadě galerijních i soukromých sbírek. Katalog má bohatou obrazovou přílohu, obsahující díla Martina Salcmana, jeho výtvarných kolegů i jeho žáků.

Catalog: 
Price: 200,00Kč
Weight: 562 g