Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

23/09/2020 to 30/11/2020
pozemek U Zvonu
Autor: 
Kurátor: 

Výstava na pozemku U Zvonu shrnující cestu k nové budově Západočeské galerie v Plzni.

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti konzervátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie.

Součástí výstavy je prezentace návrhu nové budovy ZČG, který zpracovali architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt zvítězil v roce 2009 v oceňované veřejné architektonické soutěži. Vítězný projekt dle jednomyslné shody poroty představuje kvalitní a moderní řešení pro sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které je na úrovni obdobných kulturních staveb širšího evropského regionu.

Cesta k současnému projektu nové budovy se začala psát v roce 2009, kdy byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy ZČG. Následující rok Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace. V tomto roce se záměr realizace nové budovy ZČG stává také součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V červenci roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla několikrát prodlužována. Výstavba nové budovy Západočeské galerie se také ocitla v řadě důležitých strategických dokumentů krajské i celorepublikové úrovně. Jako pilotní projekt, který by měl mít státní prioritu, je například uveden v programovém prohlášení vlády z roku 2018.

V pondělí 21. září 2020 bylo Radou Plzeňského kraje schváleno zadání dokončení Prováděcí projektové dokumentace na realizaci projektu, která je finálním krokem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci.

V současné době Ministerstvo kultury ČR připravuje dotační investiční program na podporu kulturních projektů v regionech, ze kterého by bylo možné získat poměrovou část finančních prostředků na realizaci stavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Výstava je k vidění do 30. listopadu 2020.

 

 

 

 

Fotogalerie: