Býti krajinou / Being Landscape

SKU: PU-6
200,00Kč

Nakladatel: Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: Marek Jodas
Vazba: Měkká vazba
Popis: česky / english
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-87164-31-0 (Arbor vitae); 978-80-86415-70-3 (Západočeská galerie v Plzni)
Počet stran: 144
 

K výstavě: Miloš Šejn / Býti krajinou

Usilování ‘stát se krajinou’ je v případě tvorby Miloše Šejna ukotveno ve výsostně osobním, subjektivním vědomí, nikoli v teoretických diskurzech, ovládajících uměleckou a kritickou scénu.“ Kniha Ladislava Kesnera zachycuje jedinečným způsobem genezi a vývoj Šejnova tělesného a duševního kontaktu s přírodou, rituály a meditace, jejichž prostřednictvím umělec dochází k splynutí s fenoménem přírodního světa. Publikace se soustředí na tu část umělcovy tvorby, která „ponechává stranou ty […] interakce s přírodou, jejichž výsledkem je nějaký materiální artefakt v podobě malby, grafického záznamu, autorské knihy apod., a soustřeďuje se výhradně na akce a díla, v nichž samotné umělcovo tělo funguje jako výlučné obrazové a expresivní médium a jež jsou z logiky věci zachytitelné pouze optickým obrazem a zvukovým záznamem na fotografii, videu nebo filmu.“

Catalog: 
Price: 200,00Kč
Weight: 690 g