Current programs

LETNÍ TVOŘENÍ V GALERII

07/07/2020 - 08:30
výstavní síň

Dílny pro děti od 7 – 15 let. 4 dny tvoření v galerii s edukátory ZČG a dalšími přizvanými hosty. Více info na emailu: cislerova@zpc-galerie.cz, nebo tel.: 377 908 536.

ODPOLEDNÍ ČAJ U LOOSŮ

28/07/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Divadelní hra ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire.
Účinkuje Poetické divadlo.

MOUDŘÍ BLÁZNI ANEB HUMOR Z OSVOBOZENÉHO DIVADLA

31/07/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Účinkuje Poetické divadlo, Ivana Janečková, klavír a Hana Spinethová, zpěv.

KONCERT STŘEDOVĚKÉ SKUPINY GUTTA

14/08/2020 - 18:00
dvorek Pražská 13

Zazní písně milostné, pijácké, veselé i lyrické.
Uvádí Jiří Hlobil.

Opening of the exhibition BAOABC

15/10/2020 - 17:00
exhibition hall "13"

The exhibition will be opened by Roman Musil, Director of the Gallery of West Bohemia in Pilsen.