Publikace

50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Autor: 
Roman Musil
Alena Pomajzlová
Marie Rakušanová
Ivana Skálová
Editor: 
Roman Musil
Nakladatel: 
Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
Grafická úprava: 
Bušek & Dienstbier
Vazba: 
měkká
Rok vydání: 
2022
ISBN: 
978-1-78551-340-4
Počet stran: 
120
Cena: 
270

Vedoucí projektu: Bethany Holmes (Scala) a Tomáš Hausner (ZČG)
Jazyková redakce: Lenka Jindrová
Jazyková korektura: First Edition Translations Ltd, Cambridge
Fotografie: Karel Kocourek, Oto Palán

 

Český kubismus patří mezi jeden z nejvýznamnějších přínosů světové kultuře. Tato díla, vytvořená přibližně v letech 1910-1935, zahrnují malbu, kresbu, grafiku, koláž, sochařství, architekturu a přední představitelé hnutí - včetně malířů Emila Filly a Bohumila Kubišty, sochaře Otto Gutfreunda a architekta Pavla Janáka - se řadili k představitelům světového kubismu.

ZČG spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek českého kubistického umění, pečlivě shromažďované od počátku 60. let 20. století. Tato kniha, odborně sestavená ředitelem galerie Romanem Musilem a jeho týmem, představuje mezinárodnímu publiku některá z nejlepších děl českého kubismu.

 

Publikaci je možné zakoupit na našem e-shopu.