Publikation

Viktor Karlík. Podzemní práce / Zpětný deník/ - Vktor Karlík. Underground Work / Retroactive Diary /

Autor: 
Viktor Karlík
Egon Bondy
Ivan M. Jirous
Martin Machovec
Pavla Pečínková a rozhovor s Adamem Drdou
Editor: 
Viktor Karlík ve spolupráci s Tamarou Hořejší
Nakladatel: 
Revolver Revue
Grafická úprava: 
Luboš Drtina a Jan Čumlivski
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
Czech / English edition
Rok vydání: 
2012
ISBN: 
978-80-87037-42-3
Počet stran: 
358
Cena: 
650

Viktor Karlík je považován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého undergroundu. Přesto právě tu část jeho díla, která vznikala v poslední dekádě před pádem totalitního režimu v Čechách, představila širší veřejnosti soustavněji teprve výstava Podzemní práce / Underground Work a s ní související stejnojmenná kniha.

Ukazují Karlíkovy obrazy, plastiky, grafiky a jiné artefakty převážně z osmdesátých let ve spojení s odkazy k undergroundovému životu a kultuře, s nimiž byla práce Viktora Karlíka tehdy neodmyslitelně spjata. Projekt tak přibližuje jednu tvůrčí etapu výrazné osobnosti českého nezávislého života a současně je příspěvkem k plastičtějšímu obrazu výtvarného umění a kultury českých osmdesátých let, který je dosud zmapován jen částečně.

Publikace vyadaná k výstavě

Viktor Karlík. Podzemní práce / Underground Work (osmdesátá léta / The Eighties)