Publikation

Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal

Autor: 
Hana Klínková
Marie Rakušanová
Ivana Jonáková
Editor: 
Hana Klínková
Nakladatel: 
Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Martin Pivrnec
Vazba: 
Měkká vazba
Rok vydání: 
2009
ISBN: 
ISBN 978-80-87164-18-1 (Arbor vitae); ISBN 978-80-86415-65-9 (Zá
Počet stran: 
199
Cena: 
290

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě se zabývá šumavskými motivy v tvorbě dvou originálních umělců – Alfreda Kubina a Josefa Váchala.

Je dílem tří autorek, Hany Klínkové (Alfred Kubin, Josef Váchal a Šumava), Marie Rakušanové („Vzrušený klid“ Alfreda Kubina) a Ivany Jonákové (Krása a hrůza v krajinách Josefa Váchala), které ve svých studiích interpretují díla obou autorů spjatá s šumavskou inspirací. Mapují Kubinovy i Váchalovy šumavské cesty, navštívená místa a vztah umělců k Šumavě. Obrazovou přílohu tvoří sto celostránkových reprodukcí. Cenné je zejména zveřejnění kompletních Kubinových šumavských cyklů „Stilzel“ a „Fantazie na Šumavě“ a dřevorytů z těžko dostupných Váchalových autorských tisků.

Listování knihou - video