Publikation

Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky

Autor: 
Petr Domanický
Západočeská galerie v Plzni
p.o. – Badatelské centrum pro výzkum architektur 19. a 21. století
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
p.o.
Grafická úprava: 
Kolář & Kutálek – grafické studio
Vazba: 
měkká
Rok vydání: 
2023
ISBN: 
978-80-88027-52-2
Počet stran: 
197
Cena: 
390

Lektoroval: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

Redakce, jazyková úprava a překlad shrnutí do angličtiny: Tomáš Hausner, ZČG

 

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Unikátní pojetí rozsáhlého bytu, který nemá klasická podlaží, ale jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly do jednoho celku (tzv. Raumplan), představuje určité završení činnosti Adolfa Loose (1870—1933) v Plzni. Poté, co dům získala v roce 2012 do své správy Západočeská galerie v Plzni (ZČG), proběhla po částech celková velmi náročná obnova památky. Během nejdůležitější etapy, provedené v letech 2019—2021 z prostředků Plzeňského kraje a Evropské unie (z programu IROP), došlo k restaurování většiny dochovaného vybavení historického bytu, ale také k obnově mnoha detailů, které se nezachovaly.

Publikace se pokouší utřídit dosavadní poznatky, doplnit je o mnohé nové a zařadit unikátní Semlerovu rezidenci do kontextu činnosti Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Snaží se také přiblížit historii Semlerovy rodiny a rovněž osudyjejich domu a bytu v novější době, včetně zmíněné obnovy.

 

Publikaci je možné zakoupit na našem e-shopu.