Publikation

RYTMY - POHYB + SVĚTLO. Impulsy futurismu v českém umění

Autor: 
Lada Hubatová-Vacková
Jitka Matulová
Lenka Pastýříková
Alena Pomajzlová
Tomáš Pospiszyl
Editor: 
Alena Pomajzlová
Nakladatel: 
Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Robert V. Novák
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
přes 300 reprodukcí, English summary
Rok vydání: 
2012
ISBN: 
978-80-86415-83-3
Počet stran: 
331
Cena: 
750

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Publikaci vydaly Západočeská galerie v Plzni a nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně v roce 2012 při příležitosti stejnojmenné výstavy.

Záměrem publikace je zmapovat, zda a jak české umění reagovalo na podněty futurismu a jak dokázalo ztvárnit dynamismus moderní doby. Tematika pohybu a rychlosti je spjata zejména s futurismem, ten však pronikal do českého umění více méně nepřímo a zprostředkovaně. Pozornost se proto zaměřila i na jiné inspirace pro ztvárnění pohybu, rytmu a dynamiky, a to nejen z úzké sféry umění. Interdisciplinárně zaměřené studie autorů Lady Hubatové-Vackové, Tomáše Pospiszyla, Aleny Pomajzlové, Lenky Pastyříkové a Jitky Matulové tak ukazují vzájemné souvislosti, posuny a variace tématu dynamismu, pohybu a času v českém výtvarném umění první třetiny 20. století. Sahají od inspirace optickými přístroji evokujícími pohyb a chronofotografie až po kinetickou plastiku a experimentální film, od abstraktního rytmu ornamentu až po znakový jazyk grafických záznamů hudby a tance, od obrazů a soch až po nové avantgardní koncepty umění.

Obsáhlá publikace zahrnuje vedle studií i podrobnou chronologii a anglické resumé. Její nedílnou součástí je obrazový doprovod s komparacemi českého a evropského umění, principů optických přístrojů a malby, s filmovými záběry a četnými reprodukcemi z dobových knih a časopisů.

Kniha získala 3. místo v kategorii „Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace“ v soutěži Nekrásnější české knihy roku 2012 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví, v jejímž 48. ročníku odborná porota hodnotila 230 titulů ze 125 nakladatelství.

Publikace rovněž získala 3. cenu v kategorii „Muzejní publikace roku 2012“ v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2012 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Asociací muzeí a galerií České republiky. V XI. ročníku odborná porota hodnotila celkem 53 muzeí a galerií z celé České republiky se 73 soutěžními projekty.

Listování knihou - video