Publikation

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Autor: 
Alena Pomajzlová
Roman Musil
Editor: 
Alena Pomajzlová
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal
Grafická úprava: 
Jan Dienstbier – Martin Bušek
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2016
ISBN: 
978-80-88027-14-0
Počet stran: 
144
Cena: 
450

Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG. Je tedy dalším krokem ve zhodnocení sbírek Západočeské galerie v Plzni a zároveň i cenným východiskem pro další a detailnější bádání meziválečné tvorby u nás.