ŽIVLY V NÁS. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století (sympoziální výstava 2016)

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě.

Příloha: