Výstavami ZČG provede malé i velké návštěvníky Max

ZČG přichystala pro nejmenší návštěvníky edukační kARTY, které mají dětem pomoci lépe pochopit svět umění.

Edukační oddělení Západočeské galerie připravilo pro malé, ale i větší návštěvníky edukační kARTY s postavou Maxe. Max, který je nadšeným obdivovatelem malířů, sochařů a také výstav, se  může stát velmi užitečným průvodcem nejen výstavami Západočeské galerie, ale i světem umění.
Aktuálně je možné si kARTY vyzvednout na pokladně výstavy Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914) v Masných krámech. KARTY kromě informací k umění 19. století podaných zábavnou formou, obsahují také řadu zajímavých úkolů. Návštěva výstavy se tak nejmenším divákům může stát příjemnou hrou i poučením.
Pracovní listy s Maxem se budou postupně doplňovat a rozšiřovat, takže vás kreslený průvodce může provést každou naší výstavou.