Přednáška: Sakrální umění ve sbírkách ZČG

Místo: 
přednáškový sál, Pražská 13
Datum: 
05/10/2022 - 17:00

Kurátor ZČG Petr Jindra představí nejvýznamnější sakrální umění ve sbírkách galerie. Přednáška se koná v rámci podzimního programu Letnice umělců 2022.