Dernisáž výstavy Loos and Pilsen ve Vídni

Výstava Adolf Loos: Brünner und Pilsner G'schichten byla ukončena v Českém centru Vídeň 31. srpna 2021.

Dernisáže se zúčastnili Martin Baxa, primátor města Plzně a Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni. Výstavou hosty provedl Mojmír Jeřábek, ředitel ČC Vídeň. Další pokračování výstavy je v Českém centru Paříž, kde bude zahájení 9. září 2021 a na konci roku se ještě představí v Českém centru v Tokiu. Pro tuto část výstavy se všechny panely expozice překládají do japonštiny. Výstavu připravil kurátor a historik architektury ZČG Petr Domanický.

Autorka fotografií z ČC Vídeň je Kristýna Jordánová.