ZRUŠENO - Tvůrčí dílna pro dospělé "Já a oni"

Místo: 
výstavní síň „13“
Datum: 
15/09/2021 - 16:00

Dílna pro dospělé s prvky artefiletiky. Jak vnímali své postavení ve společnosti umělci v 19. století? Jakým způsobem vyjadřovali své emoce? Pojďme prostřednictvím aktivit s artefiletickými prvky interpretovat obrazy z výstavy Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století.

Doprovodný program k výstavě Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Informace a rezervace: stybrova@zpc-galerie.cz, 377 908 515.