Západočeská galerie v Plzni uvedla nové repliky Plzeňské madony a navázala na tradici z 15. století.

Západočeská galerie v Plzni nechala vytvořit repliky Plzeňské madony, které byly požehnány Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským, při slavnostní mši k otevření katedrály sv. Bartoloměje dne 6. června 2021. Při této slavnostní události promluvil ředitel galerie Mgr. Roman Musil o Plzeňské madoně a o vzniku limitované sběratelské edice 30 kusů replik. Znovu byla oživena tradice vytváření replik této kultické sochy, která trvá již od 15. století. Završena tím byla také výstava Nad slunce krás-nější. Plzeňská madona a krásný sloh, jež poukázala na význam sochy Plzeňské madony a nově ji představila jako divotvůrkyni a palladium města Plzně.

Repliky vznikly ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Biskupství plzeňského, s podporou města Plzně. U příležitosti znovuotevření katedrály a konání výstavy se zrodila idea návratu k hodnotám dávné minulosti, které překračují meze historicko-náboženských tradic. V případě Madony plzeňské se její duchovní význam nedal přehlédnout. Její krása a čistá mateřská láska přinášející na svět Boží přítomnost v mnohých návštěvnících výstavy vyvolávala silné emoce a některé dojímala až k slzám. Hlavním důvodem vytváření replik madony bylo šíření její mimořádné duchovní síly a krásy prostřednictvím jejích zpodobení.