Pařížští zvědavci - Před loutkovým divadlem

Autor: 
Luděk Marold
Rok/interval vytvoření: 
1891

Okruh V. Svátky, slavnosti a zábavy.  Přitažlivost výjevů ze svátečního dění ve veřejném prostoru zvyšovalo jejich sugestivní malířské pojetí. Mezi látky toho druhu od počátku 19. století až po jeho závěr patřilo zobrazení městských trhů, coby typického prostředí veřejného života. Trhy ve velkých lidských sídlech se ovšem stěhovaly z periodických událostí do všedního dění. I v Paříži Luděk Marold naznačil svěžím způsobem prostředí trhu, častěji ovšem rozvíjel typickou ikonografii mnohočetné velkoměstské populace a podívané.