Vesnický fotograf

Autor: 
Jaroslav Špillar
Rok/interval vytvoření: 
1891

Okruh IV. Živé obrazy a fotografování jako událost. Tvorba fotografů pomáhala čas pozastavit nebo jej vrátit, pro jejich publikum zaznamenat vzácný okamžik nebo se vytrhnout ze všednodennosti. Pozoruhodným příkladem malířského ztvárnění aktu fotografování je obraz českého žánristy z konce 19. století - Jaroslava Špillara, zachycující práci fotografa spolu s chováním širší populace v jejím vlastním prostředí. Zvlášť chování osob, přítomných ve vesnickém příbytku, je poučné. Matka přidržuje hlavu své portrétované dcerušce a zároveň směr jejího pohledu obrací stranou od oka kamery k dědečkovi v popředí výjevu. Tento způsob inscenace portrétu odpovídá konvencím portrétování podle pokynů fotografa cestujícího s kamerou po vzdálených zákaznících.