Publikation

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile v Čechách

Autor: 
Taťána Petrasová
Rossella Fabiani
Luca Caburlotto
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Grafická úprava: 
Luboš Drtina
Vazba: 
měkká
Další popis: 
English resumé
Rok vydání: 
2019
ISBN: 
978-80-88027-36-2
Počet stran: 
96
Cena: 
250

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě konané ve výstavní síni "13" od 20. 11. 2019 do 9. 2. 2020.

Publikace poprvé představuje projekty architekta Pietra Nobileho, vztahující se k  působení této významné postavy evropského neoklasicismu v Čechách. Na základě výzkumu architektovy pozůstalosti, uložená v italském Terstu a ve švýcarské Bellinzoně, ukazuje autorka technologické, estetické a sociologické aspekty architektovy tvorby. Rodák ze švýcarského kantonu Ticino se prosadil u vídeňského dvora a zakázkami pro knížete Klementa Lothara Václava Metternicha v Johannisbergu, Kynžvartě a ve Vídni. Patřil k následovníkům slavné generace francouzských architektů Ledouxe a Boullého, kteří zásadně ovlivnili jeho římská studia u Giuseppe Valadiera v letech 1798–1804. Jako ředitel školy architektury vídeňské Akademie výtvarných umění v letech 1818–1849 a vysoký úředník Dvorského stavebního úřadu ve Vídni určoval stavební dění i koncepci architektury celé rakouské monarchie. Objednavateli jeho staveb pro české země byli císař František I., kancléř Metternich i nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek. Nobileho neznámý experiment s kovovými architektonickými prefabrikáty zahájený v Kynžvartě v letech 1832–1833 představuje publikace domácím čtenářům poprvé. Její součástí je i soupis Nobileho díla v Čechách a rozsáhlé anglické resumé.