Publikation

Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích

Autor: 
Marcela Rusinko
Vít Vlnas
Roman Musil; Eva Bendová
Marcel Fišer
Jiří Fronek
Vilma Hubáčková
Veronika Hulíková
Zdeněk Kazlepka
Olga Kotková
Michaela Ottová
Alena Pomajzlová
Anna Pravdová
Petr Přibyl
Marie Rakušanová
Jan Schöttner
Renata Skřebská
Andrea Steckerová
Libor Šturc
Petr Tomášek
Tomáš Valeš
Tomáš Winter
Editor: 
Marcela Rusinko
Vít Vlnas
Nakladatel: 
Books & Pipes Publishing ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni
Grafická úprava: 
Jiří Mičkal
Vazba: 
pevná
Další popis: 
English summary
Rok vydání: 
2019
ISBN: 
978-80-88027-35-5
Počet stran: 
376
Cena: 
550

Barevně výpravná publikace slovem i obrazem v horizontu nejnovějších vědeckých poznatků představuje přístupnou formou známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území. Představí také jejich majitele, zaměření, stejně jako následné, často velmi dramatické a málo známé osudy. Připomíná jména manýristických a barokních šlechtických sběratelů (Rudolf II., Černínové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Josef Sudek a mnohé další. Umělecká díla, která často známe z expozic muzeí a galerií či hradů a zámků, jsou zde stavěna do kontextu své původní historické sounáležitosti se sbírkami či sběrateli, jejichž života byla kdysi součástí, stejně jako do kontextu svých současných sbírek. Cílem knihy je především oživit v našem prostředí zájem o historické okolnosti vzniku a následného života uměleckých děl starého i moderního umění, jejichž příběhy často tvoří pozoruhodnou součást naší vlastní minulosti.

Na publikaci se pod vedením autorské dvojice, Marcely Rusinko (Richard Fremund, 2014 či Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v Českých zemích v letech 1948-1965, B&P 2018) a Víta Vlnase (Jan Nepomucký, česká legenda, 1993 či Princ Evžen Savojský, 2001), podílela více než desítka našich předních historiků umění.